Badanie satysfakcji interesanta

Błąd! Proszę zaznaczyć jedną z opcji

Zaznacz odpowiednio

Oceniane obszary

 • Źle
 • Słabo
 • Dostatecznie
 • Dobrze
 • Bardzo dobrze

Wizerunek instytucji

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Lokalizacja
 2. Oznakowanie
 3. Dostępność i liczba miejsc parkingowych
 4. Atrakcyjność i przejrzystość strony internetowej

Indywidualne podejście do Interesanta

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Godziny przyjęć Interesantów
 2. Czytelność formularzy
 3. Zaangażowanie w sprawę Interesanta
 4. Indywidualne podejście do Interesanta

Kompetencje pracowników

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Wiedza i umiejętności
 2. Udzielanie informacji
 3. Zrozumiały sposób wypowiedzi
 4. Uprzejmość i życzliwość

Terminowość obsługi sprawy

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Informacja o terminie realizacji sprawy
 2. Dotrzymanie terminu załatwienia sprawy
 3. Czas oczekiwania na decyzję (rozwiązanie sprawy)
 4. Kompleksowy sposób świadczenia usług

Rzetelność obsługi

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Rzetelność załatwienia sprawy
 2. Obiektywizm w załatwieniu sprawy
 3. Zgodność z przepisami załatwienia sprawy
 4. Przejrzystość załatwienia sprawy

Metryka Klienta